Kľúč k stanoveniu pohlavia nesplodeného dieťatka

Poznáme mnoho trikov a povier, ktoré sú spájané s ovplyvnením pohlavia nenarodeného dieťatka. Kto by nebol zvedavý, či to bude dievčatko alebo chlapček, zvlášť ešte pred počatím? Pravý kľúč k stanoveniu pohlavia nebol nájdený dodnes, i keď niektoré z tipov sú vedecky podložené. Táto téma ale týmto nie je uzatvorená a vedci túto otázku stále skúmajú…

Genofond rodičov je dôležitým faktorom

Univerzita v Newcastle pracovala na novej štúdii (Boy or girl? It’s in the father’s genes), v ktorej boli analyzované gény otcov. Vedci prišli na to, že genofond rodičov je dôležitým faktorom. Práca Corry Gellatlyovej, vedeckej pracovníčky spomínanej univerzity ukázala, že muži dedia po rodičoch tendenciu mať viac synov alebo viac dcér. Ak má muž viac bratov ako sestier, pravdepodobne sa mu narodí syn, ak má viac sestier môže to byť dievčatko. Táto analýza skúmala 927 rodokmeňov, ktoré poskytovali cez 556 378 informácií o členoch rodín zo Severnej Ameriky a Európy, počnúc rokom 1600. Vedci tvrdia, že situácia v rodine môže mať jasný vplyv na pohlavie nenarodeného dieťatka. Nie je možné predvídať vplyv matky.

Sú naozaj dôležité gény otca?

Chromozóm X v sebe nesie ženské vajíčko. Záleží už iba na tom, či spermia so sebou prinesie chromozóm Y alebo X. XY poskytne chlapca, XX dievča. Štúdia dokázala, že genetický fond muža určí, koľko chromozómov X a Y spermie nesú. Tiež naznačuje, že zatiaľ neobjavený gén kontroluje, či mužská spermia obsahuje viac X alebo viac Y chromozómov, čo ovplyvňuje pohlavie jeho detí. Vedci tento jav charakterizujú ako „šikovnú“ samoreguláciu biológie. Na svete je pomerne vyrovnaný počet žien a mužov, môže za to spomínané genetické rozdelenie.

Vedecký tým tento bod vysvetľuje príkladom: po skončení druhej svetovej vojny sa rodilo vo viacerých krajinách viac chlapcov. Mohlo to byť spôsobené tým, že sa otcovi s viacerými synmi, vrátil domov aspoň jeden. Tomuto synovi sa podľa predpokladov rodili ďalší synovia.

U matky to nie je možné predvídať

Dievčatko alebo chlapček a vplyv matky na tento proces, samozrejme, nezostal bez pozornosti. U matky tento jav nie je možné predvídať, čo potvrdili i vedci. Ak má budúci otec vašich detí tri sestry, a jeho otec má tiež viac sestier ako bratov, je viac ako pravdepodobné, že sa Vám tiež narodí dcéra. Samozrejme sa na to nedá stopercentne spoľahnúť.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to