Z otca na syna…

Z otca na syna sa môžu dediť dôsledky stresu a traumy. Deje sa to epigeneticky, spôsobom dodnes neprebádanej cesty prenosu dedičných informácií. Traumy a stres stoja za zmenou úrovne mikroRNA v mužských spermiách, domnieva sa hlavný autor štúdie. U detí, ktorých rodičia prežili traumu sa môže zvýšiť riziko vzniknutých problémov s psychickým ale i fyzickým zdravím. La Repubblica, taliansky denník uvádza, že tento jak bol vedcami pozorovaný u ľudí, no aj u zvierat.

Zraniteľnosť detí zapríčinená epigeneticky

Komplikované vzťahy, smútok, závislosti – predstavujú veľmi stresujúce situácie zanechávajúce stopy na psychickom a fyzickom stave, hlavne ak tieto situácie prežíva tínedžer alebo dieťa. U detí sa taktiež môžu prejaviť negatívne dôsledky tráum ich rodičov. Môžu sa odzrkadliť na ich duševnom či fyzickom zdraví alebo ako psychické ochorenie či porucha vo vývoji. Lekárska fakulta univerzity v Massachusetts a jej vedci toto tvrdenie preukázali. Podľa nich je zraniteľnosť detí zapríčinená epigeneticky, čiže je zdedená po rodičoch. Dedí sa to akým spôsobom sa gény prejavujú v organizme nie sekvencia DNA, ktorá je nemenná.

Vedci skúmali najmä zmeny v drobných molekulách kyseliny ribonukleovej (mikroRNA)

Spojitosť medzi traumou z minulosti a prípadnými aktuálnymi zmenami analyzovali vedci u dobrovoľníkov ale i u myší. Vedci skúmali najmä drobné molekuly kyseliny ribonukleovej (mikroRNA), ktoré sú veľmi podstatné pre správne fungovanie buniek a ktoré dokonca prispievajú k rozvoju nádorov. Sú prítomné i v spermiách človeka, čo bolo zistené len nedávno. Tieto drobné molekuly kyseliny ribonukleovej môžu modifikovať vonkajšie faktory ako napr. obezita či fajčenie. To, že i stres ovplyvňuje drobné molekuly, vedci taktiež zistili až teraz.

Psychické či fyzické zneužívanie, rozvod rodičov či chýbajúcu starostlivosť…

28 mužom bol vedcami predaný často používaný test, ktorý obsahoval 10 otázok ohľadom tráum z detstva a z obdobia dospievania. Muži v tomto teste označili za najviac stresujúce situácie: psychické či fyzické zneužívanie, rozvod rodičov či chýbajúcu starostlivosť. Test je postavený tak, že ak osoba v teste odpovie viac ako štyrmi kladnými odpoveďami, je u nej predpokladaný vyšší rast rizika vzniku psychických či fyzických problémov. Vedci študovali i zložky nachádzajúce sa v mikroRNA v spermiách zúčastnených.

Výsledky štúdie poukázali na to, že traumy sú spájané s úrovňou dvoch mikroRNA – zúčastnení štúdie, ktorý v teste dosiahli najvyšší počet bodov zažili alebo v mladosti dlhodobo zažívali traumatické situácie, majú omnoho nižšie hodnoty týchto dvoch mikroRNA, ak ich porovnáme so zúčastnenými, ktorý traumatické situácie neprežívali.

Výsledky z predchádzajúcich prieskumov boli potvrdené aj na myšiach

Výsledky získané z predchádzajúcich prieskumov boli aj tentokrát potvrdené za pomoci pokusu na myšiach, až po tri generácie sa dedili problémy vo vzťahu k druhým a úzkosť.

Stres je spojený so zmenou úrovne mikroDNA v mužských spermiách

„Táto štúdia je prvou štúdiou, ktorá poukázala že stres je spojený so zmenou úrovne mikroRNA v mužských spermiách,“ prízvukuje David A. Dickson, hlavný autor štúdie. Za pomoci ďalších štúdií chcú vedci tento problém preskúmať do hĺbky a potvrdiť tieto výsledky. Týkajú sa následkov stresu u všetkých generácií,  ktoré by sa mali brať do úvah pri zisťovaní duševného a fyzického zdravia jedinca.

„Bude možné objavenie spôsobu, ktorým zmeniť úroveň mikroRNA u ľudí vystavených neobyčajným skúškam,“ uvádza Dickson. Na rozdiel od genetických zmien sú epigenetické zmeny zvratné. Je to zaujímavá hypotéza, aj keď zatiaľ iba teoreticky, pre ľudí, ktorí zažili veľmi dramatické situácie akými sú vojny či násilie.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to