Aké množstvo alkoholu predstavuje bezpečný počet?

Výskumy sa len okrajovo venovali tomu, ako pitie alkoholu ovplyvňuje schopnosť žien počať. Je škodlivé popíjanie alkoholu alebo nie a ak áno, do akej miery?

Podľa najnovších výskumov pitie alkoholu veľký vplyv na ženskú plodnosť nemá. Ale aj napriek tomu by sa ženy usilujúce sa o potomka alkoholu mali vyvarovať.

Obava o zdravie plodu je prirodzene spojená aj s problematikou pitia alkoholu a plodnosti.

Časté popíjanie vo veľkých dávkach predstavuje reálny problém

Viaceré štúdie týkajúce sa pitia alkoholu a ženskej plodnosti (1, 2, 3) sa sústredili na skúmanie menštruačného ale aj ovulačného cyklu ako aj hormonálnym zmenám, ktoré nadmerná konzumácia alkoholu spôsobuje.

Dánska kohortová štúdia z roku 2016 priniesla zaujímavý detail problematiky. Tím odborníkov použil údaje viac ako 6000 žien v plodnom období od 21 do 45 rokov.

Respondentky žili v stabilných partnerstvách, aktívne sa o potomka pokúšali a ani jedna z nich nebola zapojená do programu zaoberajúceho sa liečbou neplodnosti, teda nezúčastnila sa žiadnej podpornej hormonálnej terapii.

Metodológia a výsledky výskumu

Primárnou činnosťou vedcov je sledovanie toho, koľko alkoholu ženy počas jedného týždňa vypijú. Jedna jednotka alkoholu predstavuje 10 gramov alkoholu, čo je v podstate jedno malé pivo, 10 mililitrov tvrdého alkoholu či 1 deciliter vína.

Konzumácia alkoholu u žien sa merala v štandardných dávkach: žiaden vypitý alkohol, 1 až 3 jednotky, 4 až 7 jednotiek, 8 až 13 jednotiek a 14 a viac jednotiek týždenne.

Celkové trvanie štúdie bol jeden rok, počas ktorého otehotnelo celkovo 4210 účastníčok, čo predstavuje 69 percent.

Ženy, ktoré nepili vôbec, otehotneli v 1381 prípadoch. Naopak tie, ktoré mali najvyššiu spotrebu alkoholu, také ktoré vypili 14 alebo viac jednotiek za týždeň, otehotneli v 37 prípadoch.

Ak to prepočítame na percentá, tie ktoré konzumovali nadmerné množstvo alkoholu, mali o 18 percent nižšiu šancu na počatie, čo predstavuje výrazný rozdiel.

Mierna konzumácia alkoholu plodnosť neovplyvní

1 až 7 jednotiek týždenne, teda mierna spotreba alkoholu sa na plodnosti neodrazila. Autori štúdií hodnotia, že sa zdá, že konzumáciou menej ako 14 porcií alkoholu týždenne nemá žiaden zrejmý vplyv na potenciu. Odborníčka na epidemiológiu alkoholu Annie Brittonová z University College London, ktorá na projekte spolupracovala povedala, že „žiadne významné rozdiely v schopnosti počať sme nezaznamenali ani pri konzumácii piva a vína“.

Môže sa teda zdať, že striedma konzumácia alkoholu nepredstavuje z hľadiska počatia potomka žiaden problém. Aj napriek tomu odborníci upozorňujú, že konzumácia alkoholu v čase plodného okna ale aj nasledujúcich dní predstavuje riziko v rôznych množstvách. Nie sú sami.

Veľká americká prehľadová štúdia z roku 2017, zameriavajúca sa na vplyv alkoholu na zdravé tehotenstvo, vo svojom závere jednoznačne odporúča pitie úplne vylúčiť, v prípade keď sa žena pokúša otehotnieť: „Nebola zistená žiadna bezpečná dávka a účinky na plod sa môžu začať už bezprostredne po implantácii.“

To isté sa týka mužov, ktorý plánujú sa stať otcami. Hoci jestvuje aj kontroverzná štúdia, ktorá tvrdí, že mierna konzumácia alkoholu môže zvýšiť plodnosť mužov.

Riziko fetálneho alkoholového syndrómu

Zhruba na šiesty deň po oplodnení sa embryo napojí na krvný obeh matky. V tomto období akékoľvek množstvo alkoholu v krvi predstavuje riziko.

Alkohol sa šíri krvou a placentou do plodu a netreba zabúdať ani na fakt, že koncentrácia v krvi plodu je rovnaká ako u matky.

Už akákoľvek malá dávka počas tehotenstva môže u dieťaťa vyvolať fetálny alkoholový syndróm (FAS), práve kvôli tomu, že dieťa v matkinom tele nedokáže odbúravať alkohol.

Ten je zodpovedný za nezvratné zmeny na mozgu a okrem iného je príčinou vrodených vád, porúch učenia či zníženého IQ.

Takže je škodlivé popíjanie alkoholu predtým než otehotniete? Možno samotné umiernené pitie nepredstavuje problém pre ženskú plodnosť, no akékoľvek pitie alkoholu predstavuje hrozbu pre embryo.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to