Covid-19 a jeho vplyv na (ne)plodnosť

Negatívna správa pre mužov. Značný nárast oxidačného stresu a zápalu v bunkách spermií pozorovali vedci, v porovnaní so zdravými mužmi, práve u mužov chorých na Covid-19. Vyzerá to tak, že SARS-CoV-2 môže ovplyvniť kvalitu spermií a plodnosť.

Aj preto pánov zrejme nepoteší najnovšia štúdia, ktorá sa zaoberá vplyvom koronavírusu na mužskú plodnosť a kvalitu spermií. Reprodukčný potenciál sa podľa tejto štúdie, u niektorých mužov, po prekonaní ochorenia Covid-19, výrazne zhoršil, o čom informovala CNN.

Infekcia SARS-CoV-2 oslabuje kvalitu spermií

V časopise Reproduction boli publikované výsledky vyššie spomínanej štúdie. Odborníci tvrdia, že ide o úplne prvý priamy argument, že infekcia oslabuje kvalitu spermií. Je dôležité spomenúť, že vedci sledovali spermie 105 mužov, ktorí Covid-19 ešte neprekonali a sú pohlavne dospelí a zároveň 84 mužov, u ktorých bol diagnostikovaný koronavírus. Spermie boli vedcami analyzované v 10-dňových intervaloch v časovom rámci 60 dní.

V bunkách spermií, ktoré patrili mužom po prekonaní ochorenia vedci spozorovali značný nárast oxidačného stresu a zápalu v porovnaní so zdravými mužmi. Vírus mužom tiež záporne ovplyvnil pohyblivosť, tvar a koncentráciu spermií. Rozdiely stúpali priamo úmerne s váhou ochorenia.

Samotný výsledok štúdie pre vedcov nebol prekvapením. Napádané receptory, ktoré atakuje vírus a používa ich na získanie prístupu k pľúcnym tkanivám sú rovnaké ako tie, ktoré sa nachádzajú v semenníkoch.

Nezúčastnení odborníci zatiaľ nechcú zovšeobecňovať

Nezúčastnení odborníci sú voči záverom tejto štúdie nedôverčiví. Tvrdia, že ich ešte nie je možné zovšeobecňovať. Prof. A. Pacey zo Sheffieldskej univerzity v South Yorkshire vo Veľkej Británii uvádza, že „v skutočnosti existuje iba isté spojenie“, ktoré je spájané s tvrdením niektorých autorov. Uvádzajúcich, že ich údaje dokazujú fakt – „infekcia Covid-19 spôsobuje významné narušenie mužskej reprodukčnej schopnosti“.

Na spermie podobne vplýva akýkoľvek vírus. Hovorí odborník na oblasť reprodukčnej endokrinológie a andrológie v Londýne na Imperial College doktor Channa Jaysena. „I chrípka dokáže prechodne znížiť počet spermií, niekedy i na nulu, a to na niekoľko týždňov či mesiacov“, uvádza Jaysena.

„Ľubovoľný zistiteľný účinok koronavírusu na plodnosť muža bol pravdepodobne len mierny a pominuteľný“ toto tvrdenie je záver, ku ktorému dospel Allan Pacey, po preštudovaní štrnástich štúdií. Taktiež uvádza: „Od začiatku pandémie sa objavujú pochopiteľné, no zatiaľ len teoretické obavy, či koronavírus môže mať negatívny účinok na plodnosť mužov, ktorí prekonali toto ochorenie“.

Odborníci vidia aj iné súvislosti

Oponenti najnovšej štúdie navyše pátrajú po príčine súvislosti medzi zhoršujúcou sa kvalitou spermií a korona ochorením i v zdravotnom stave pacientov mužského pohlavia. Muži, u ktorých bol priebeh ochorenia ťažší mohli trpieť nadváhou či iným významným ochorením, prípadne trvale užívali lieky, čo tiež môže ovplyvňovať kvalitu ich spermií.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to