Rastie práve mužská neplodnosť

Mužská neplodnosť na Slovensku narastá a to až do takej miery, že otcovia súčasných mladých mužov majú lepšie spermiogramy ako oni sami. Na tento fakt nedávno poukázal náš popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, ktorý sa ako prvý venoval problematike neplodnosti na Slovensku. Okrem iného svojimi činmi prispel k narodeniu prvého dieťaťa na Slovensku pomocou spermií mimo tela ženy. Neplodnosťou je, podľa jeho slov, na Slovensku postihnutých 20 percent párov, pričom ide predovšetkým o mužov, a to vo viac ako 45 percentách. V prípade žien ide o 35 percent. Okrem spomínaných stúpa aj podiel kombinovaných príčin, a to až na úroveň 60 percent. Podľa slov odborníka, najdôležitejšiu úlohu pri liečbe zohráva najmä presná diagnostika. „Súčasný trend je taký, že rastie práve mužská neplodnosť. Za príčiny sa považujú rôzne infekcie, genetický faktor, fajčenie, imunológia a vplyv prostredia,“ dodal, že úspešnosť pri liečbe neplodnosti je u mužov vyššia.

Vplyv prostredia na samotnú kvalitu spermií

Priblížil, že pod pojmom neplodnosť chápeme neschopnosť dosiahnuť otehotnenie do jedného roka pri sexuálne aktívnom páre, ktorý nevyužíva žiadnu formu antikoncepcie. Upozornil na fakt, že pri vzorke 2193 mužov vo veku 18-60 rokov z 57 okresov Slovenska, sledovali potenciálny vplyv prostredia na samotnú kvalitu spermií. Najhoršími priemernými výsledkami spermiogramu disponovali muži z Dolného Kubína, Ružomberka a z Prievidze. Naopak, najlepšie výsledky mali muži z Bratislavy a krajských miest.

Zásada prenosu jedného embrya

Takisto poukázal na pokles spermií v mužskom ejakuláte. Z pôvodných 40 miliónov spermií v jednom mililitri (rok 1990), je to 15 miliónov (súčasnosť). Odborník priblížil informáciu, že okrem presnej diagnostiky je potrebné používať liečebné metódy, ktoré sú ohľaduplné, ako voči novorodencovi, tak aj voči matke. A to aj využívaním šetrných protokolov. Zmienil aj fakt, že by bolo adekvátne prijať všeobecnú zásadu prenosu jedného embrya. „Máme skúsenosť, že pri prenose jedného embrya, máme takú úspešnosť, ako v prípade keď prenášame tri embryá“, dodal.

Diskriminácia mužov

Lekár hovorí aj o diskriminácií mužov voči ženám, v liečbe neplodnosti. Zdôraznil aj to, že stúpa vek žien, ktoré chcú byť matkami, a to dokonca aj vo veku 50 rokov. „Súčasná spoločenská situácia je taká, že ženy sú odkázané na vyštudovanie vysokej školy, a tak neplodnosť idú riešiť vo veku nad 30 rokov“, dodal. A doplnil, že práve spomínané spoločenské zmeny posúvajú alternatívy otehotnenia nad 30 rokov.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to