Čo podľa vedcov negatívne ovplyvňuje spermie

Fajčenie, znečistené ovzdušie či niektoré typy diét podľa vedcov negatívne ovplyvňujú kvalitu spermií. Dajú sa nekvalitné spermie nahradiť kvalitnými? Ako, za aký čas?

Pozitívne môžu na ich kvalitu vplývať orechy

Kvalitu a kvantitu spermií je u možné u mužov zlepšiť pravidelnou konzumáciou orechov. Britská BBC informuje o výskume, ktorého výsledky na tento fakt jasne poukazujú. Zdraví muži vo vekovom rozmedzí 18 až 35 rokov, ktorí sa zúčastnili tohto výskumu boli rozdelení vedcami do dvoch skupín. Členovia jednej zo skupín konzumovali popri ich bežnej strave každodenne i 60 gramový mix vlašských, lieskových orieškov a mandlí po dobu 14 týždňov. Druhá skupina sa stravovala ako obvykle, bez pridaného orieškového mixu.

Vedci po uplynutí 14 týždňov zistili, že skupina pravidelne konzumujúca takýto mix dosiahla omnoho lepšie výsledky ako skupina, ktorá tento mix nekonzumovala. Konkrétne, prvej skupine vzrástol počet spermií o 14 % a pohyblivosť spermií o 6 %.

Nekvalitné spermie nemusia byť trvalým problémom

Britská BBC uvádza, že toto je jeden z možných spôsobov, ktorým sa dá bojovať proti znižujúcej sa kvalite spermií. Podľa vedcov je spôsobovaná u mužov pochádzajúcich zo západných krajín okrem znečisteného ovzdušia, i niektorými typmi diét a fajčením.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to