Definícia neplodnosti

Hovoriť súkromne či verejne o mužskej neplodnosti je ešte stále tabu. Ako sa určuje spomínaný problém? Mužská neplodnosť (sterilita) sa definujeme podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) ako neschopnosť oplodniť partnerku po jednom roku nechráneného sexuálneho styku. Za sterilný (neplodný) pár možno považovať taký pár, ktorý nedospel k tehotenstvu behom jedného roku pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku. Prirodzene, dopredu možno vylúčiť už páry, kde aspoň u jedného z nich je príčina sterility vopred známa. Podľa štatistík, neplodnosť postihuje približne 15 % párov. Asi v 30 % prípadov je príčinou muž, v 30 % žena, približne v 25 % obaja partneri a u 15 % párov je príčina sterility páru nejasná (tzv. idiopatická príčina).

Pri zisťovaní, prečo je muž neplodný, treba postupovať systematicky, aby sa získali všetky informácie, overené fakty, ktoré vylúčia alebo naopak potvrdia samotnú, konkrétnu príčinu. Za základné vyšetrenie muža, nakoniec ako aj pri iných diagnózach, sa považuje jeho anamnéza. Je totiž potrebné evidovať nielen existenciu ťažkostí pred posledným počatím ale aj trvanie neplodnosti, predchádzajúce tehotenstvá so súčasnými alebo predchádzajúcimi partnermi.

Príčiny neplodnosti u muža

Príčin mužskej neplodnosti môže byť veľa. Sexuálna anamnéza musí byť adresná, keďže väčšina mužov (až 80 %) nepozná presné načasovanie pohlavného styku na dosiahnutie tehotnosti partnerky. Čo môže spôsobiť mužskú neplodnosť, či ju významne oslabiť? Napr. aj obyčajná horúčka, viróza alebo iná akútna infekcia, spôsobená napríklad rôznymi baktériami ako E. coli (Escherichia coli) alebo Chlamydia trachomatis. To všetko môže oslabiť funkciu semenníkov a tým aj kvalitu semena. Niekedy až po dvoch či troch mesiacoch po prekonaní spomínaných ochorení nie sú v semene prítomné ich negatívne účinky. Neplodnosť môžu spôsobiť aj rôzne chirurgické výkony na mechúri, v panve, napríklad pri operácii hernie (pruh, prietrž), alebo prostaty a podobne.

Pozor, aj lubrikanty môžu ovplyvniť pohyblivosť spermií, preto by sa nemali používať. Ak už je to nutné, akceptovateľnými lubrikantami sú rastlinný, šafránový alebo arašidový olej.

Vplyv prostredia na plodnosť

Neplodnosť môžu spôsobovať aj niektoré lieky, škodlivé prostredie. Je významným faktorom pre vznik neplodnosti kde sa človek pohybuje, pracuje a vôbec ako žije. Napríklad u robotníkov, ktorí pracujú s anilínovými farbami, s olovom, so špecifickými pesticídmi alebo sú vystavení vysokým teplotám pri vysokých peciach. Ale aj u ľudí, ktorí sa pohybujú často v saunách a soláriách, bol dokázaný znížený počet spermií. Dostatočne preukázateľným rizikom je taktiež ionizujúce žiarenie, ktoré znižuje produkciu spermií už pri dávkach 10 cGy.

Riziko neplodnosti

Riziko neplodnosti podstupujú ľudia nadmerne pijúci alkohol, ako aj tí, ktorí fajčia. Tiež tí, ktorí užívajú marihuanu, kokaín či iné tvrdé drogy. O nič lepšie nie sú na tom športovci, ktorí sa pre lepšiu svalovú hmotu a stavbu ideálu dokonalého tela dopujú anabolickými steroidmi. Žiaľ, vôbec si neuvedomujú, že svojim konaním si môžu spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy aj v tejto oblasti.

Neplodnosť a súvislosť s iným ochorením

Neplodnosť možno dať do súvislosti s iným ochorením (cirhóza pečene, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, onkologické ochorenie). Užívanie niektorých liekov (alfablokátory, cimetidín, nitrofurantoín atď.) sa spája s následnou poruchou sexuálnych funkcií, prípadne spermiogenézy (podieľa sa na zníženom počte spermií).

Rodinná anamnéza

Rodinná a vývojová anamnéza môže byť taktiež kľúčom k odhaleniu príčin neplodnosti. Napríklad rodinná anamnéza cystickej fibrózy. Existencia súrodencov s problémom s fertilitou (neplodnosťou) môže naznačovať, že v rodine existuje mikrostrata chromozómu Y alebo cytogenetická abnormalita v karyotype. Plodnosť môžu ovplyvniť aj detské choroby. Keď mladý chlapec v postpubertálnom štádium (t.j. po 11. roku života) povedzme prekoná mumps.

Zdravotné problémy patria do rúk lekára

Pri problémoch s neplodnosťou sa vždy treba obrátiť na špecialistu – andrológa, hanblivosť nie je naozaj namieste. Lekár totiž napokon rozhodne, čo zapríčiňuje neschopnosť muža, že nedokáže oplodniť svoju partnerku. Či ide o vrodené (geneticky podmienená) vývojové chyby mužských pohlavných orgánov, neschopnosť prieniku spermií do vajíčka, alebo sa pod problém podpisujú iné vyššie spomínané príčiny. Lekár – urológ musí urobiť všetky potrebné vyšetrenia, aby zistil príčiny, ktorých môže byť veľa. Spomeňme za všetky prípady obličkové zlyhanie, cirhózu pečene, kosáčikovitú anémiu (chudokrvnosť), kryptorchizmus (nezostúpenie semenníkov do mieška), ktorý sa zisťuje u 0,8 percenta chlapcov v prvom roku života, alebo blokádu ejakulačných kanálikov, nepriechodnosť semenovodov. Lekári sa až u 12 percent vyšetrovaných mužov stretávajú aj s tzv. imunologickou príčinou neplodnosťou, teda tvorbou protilátok proti vlastným spermiám.

Iné príčiny neplodnosti

Sexuálna dysfunkcia, ktorú spôsobuje napríklad nízke libido (nedostatočná produkcia mužských pohlavných hormónov) alebo impotencia, je tiež veľmi častou príčinou komplikácií pri fenoméne neplodnosti. Vyšetrenie mužských hormónov môže odhaliť organickú príčinu týchto problémov. Avšak väčšina príčin situačnej impotencie v strese a pri úsilí dosiahnuť uspokojivú erekciu sa dá riešiť sexuálnym poradenstvom, či výživovými doplnkami. Vážnejšie stavy len liekmi. To všetko ale nemá zväčša vplyv na neplodnosť ako takú.

Liečba mužskej neplodnosti

Liečba mužskej neplodnosti sa dá riešiť aj chirurgicky. Táto liečba je aj veľmi rozšírená. Usiluje sa zvrátiť isté špecifické chorobné účinky, čím vytvára lepšie možnosti počatia. Ide o tzv. mikrochirurgiu v urológii. Bežná je aj farmakologická liečba, ktorá pacientom s chorobami, ktoré môžu vyvolať neplodnosť, poskytuje účinnú hormonálnu liečbu. Apropo, dobrá rada pre všetkých mužov. Existujú dôkazy o tom, že viac ako 40 % sterilných mužov má zvýšené koncentrácie voľných kyslíkových radikálov (radikál OH, O2, H2O2). Preto sa preventívne odporúča chrániť si spermie takými antioxidantmi, akými sú napríklad glutatión alebo vitamín E.

Dobrá správa záverom

Aj keď vyčerpáte pri liečbe mužskej sterility všetky chirurgické a farmakologické metódy, zostávajú Vám na dosiahnutie gravidity partnerky asistované reprodukčné techniky.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to