Pitie alkoholu a vrodená srdcová vada dieťaťa

Kedy je ten správny čas na to aby ste sa vzdali pravidelného pitia alkoholu? Ak plánujete byť oteckom, alkohol by ste mali aspoň na nejakú dobu úplne vysadiť!

S konzumáciou alkoholu, nárazovo mesiace pred počatím stúpa pravdepodobnosť, že potomok príde na svet s vrodenou srdcovou vadou.

Týka sa to oboch potenciálnych rodičov

Tento problém sa netýka výlučne žien. Častá a dlhodobá konzumácia alkoholu zo strany otca má, zdá sa, významnejší podiel na zdraví budúceho dieťaťa, ako sa doteraz predpokladalo.

Medicínsky časopis European Journal of Preventive Cardiology uverejnil prehľad štúdií, ktoré sumarizujú možné účinky alkoholu.

Primárnym zameraním výskumu bolo hľadanie súvislosti medzi rodičovským pitím a vrodenou srdcovou chorobou u novorodencov, ktorá patrí medzi najrozšírenejší typ vrodenej vady.

Ako alkohol ovplyvňuje kvalitu spermií

Ženské pokolenie už celé desaťročia počúva odporúčania, aby sa pred samotným počatím a následne v tehotenstve vyhýbali alkoholu. Menej pozornosti sa však venovalo prístupu otcov. V poslednom čase začali pribúdať nové výskumy o tom, ako alkohol ovplyvňuje kvalitu spermií u muža a následne zdravie dieťaťa.

Zo štúdií dokonca vyplynulo, že pitie otca pred samotným počatím zvyšuje riziko ochorení srdca dieťaťa viac, než pitie jeho matky. Alkohol totiž môže ovplyvniť kvalitu spermií aj u inak zdravých mužov. Jestvujú však aj výskumy, podľa ktorých mierna konzumácia alkoholu môže zvýšiť plodnosť mužov, má zlepšovať kvalitu, zvyšovať kvantitu a koncentráciu spermií. To ale nerozporuje vplyv na možnú vrodenú srdcovú chorobu u novorodencov.

V prípade, že otec zvykol tri mesiace pred počatím pravidelne popíjať alkohol, bolo riziko akejkoľvek srdcovej vady u detí o 55 percent vyššie, než v prípade abstinujúceho rodiča. V tom istom časovom období sa častá konzumácia alkoholu budúcimi matkami spájala so 16-percentným nárastom rizika. Plánujete sa stať otcom? Zdržte sa pitia alkoholu.

Jestvuje „bezpečné“ množstvo alkoholu?

„Bezpečné“ množstvo alkoholu v prípade matiek vedci, prostredníctvom doterajších dostupných štúdií, nedokázali určiť. S určitosťou však vieme povedať, že pitie počas tehotenstva zvýši riziko vrodených srdcových vád. To aký účinok by mohli mať malé dávky alkoholu, zo zdravotníckych dát už nie je zrejmé.

Autori spomínaného prehľadu štúdií odporúčajú párom pokúšajúcim sa o potomka minimalizovať, až úplne prestať piť alkohol a to už pol roka pred plánovaným počatím, práve z dôvodu minimalizovania rizík svojich budúcich detí.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to