Pravdepodobnosť počatia

Plodnosť muža a ženy je kvintesencia počatia. Počatie nie je u ľudskej dvojice vecou samozrejmou a jednoduchou. Veď dvojice zdravých plodných ľudí dospejú, pri pravidelných pohlavných stykoch, k otehotneniu ženy v priebehu jedného roka len asi v troch štvrtinách prípadov. O klinickej neplodnosti preto hovoríme až vtedy, keď pár zostáva viac ako rok nedobrovoľne bezdetný. Takto definovanou neplodnosťou trpí asi jedna sedmina všetkých mladých manželstiev. Poruchy plodnosti, čoraz častejšie mužskej, sú teda dosť častým javom. Pravdepodobnosť počatia pri častých a pravidelných nechránených pohlavných stykoch dvoch zdravých partnerov v jedinom lunárnom cykle ženy je teda nižšia ako 15 %. K oplodneniu vajíčka dôjde samozrejme častejšie. Je však dokázané, že takmer dve tretiny oplodnených vajíčok zaniknú bez toho, že by sa usídlili v maternici. Funguje tu výkonný selekčný mechanizmus, ktorý z reprodukčného procesu vyraďujeme zárodky z nejakého dôvodu života neschopné.

Reprodukčná výkonnosť

Ľudská reprodukčná výkonnosť sa na prvý pohľad môže zdať nízka. To však je veľmi povrchný a relatívny úsudok. Všetko v ľudskom rozmnožovaní trvá pomerne dlho. Preto sú tiež časovo náročné vyšetrovacie a liečebné postupy. Netrpezlivosť tu nie je na mieste.

Tvorba spermií

Tvorba mužských zárodočných buniek, spermií, je obdivuhodný proces, zahŕňajúci súčasne prebiehajúce mnohopočetné bunkové delenie, tvorbu a vyzrievanie spermií, a to všetko pod účinnou hormonálnou kontrolou. Kanáliky varlát, v ktorých sa deje tvorba spermií, sú pomerne rozsiahle a tvoria podstatnú časť objemu semenníkov. V rozvinutom stave by merali niekoľko kilometrov. Vzniká v nich denne aj niekoľko desiatok miliónov spermií. Celý cyklus vytvárania a zrenia spermie trvá asi 80 dní. Ak má byť hodnotená akákoľvek liečbe porúch plodnosti, je treba medikamenty podávať minimálne po uvedenú dobu, teda takmer tri mesiace.

Spermia

Mužská zárodočná bunka, spermia, pozostáva z hlavičky, prechodnej časti a bičíka. Najvýznamnejšou súčasťou je nesporne genetický materiál v jadre hlavičky. Bez dobrého pohybu spermie nie je schopnosť oplodnenia za prirodzených okolností vôbec mysliteľná. Za patologických okolností môže byť tvar spermií deformovaný. Medzi najčastejšie odchýlky patria zmeny tvaru a veľkosti hlavičky, zdvojenie alebo defektné utváranie bičíka spermie a podobne. Tvarovo nedokonalých spermií by v ejakuláte nemalo byť viac ako polovica.

Ejakulát

Spermatická tekutina, ejakulát, vzniká miešaním spermií so sekrétom nadsemenníkov, vezikúl a prostaty. Na objem ejakulátu sa podieľa najväčšou mierou sekrét mechúrikovitých žliaz (dve tretiny a viac z objemu seminálnej plazmy), zvyšok tvorí sekrét z prostaty a žliaz močovej trubice. Z nadsemenníkov a semenovodov prichádza len nepatrná časť objemu spermatickej tekutiny.

Vzorka spermií

Pre hodnotenie spermiogramu je dôležité, aby vzorka bola získaná za štandardných podmienok a spôsobom, ktorý najmenej narúša životaschopnosť spermií. Základnou podmienkou je primerané trvanie sexuálnej abstinencie pred vyšetrením. Pacient je bežne požiadaný, aby sa zdržal výronu semena 4 – 6 dní pred vyšetrením. Ejakulát získa vyšetrovaný muž spravidla onanovaním do pripravenej odbernej nádobky. Pacient môže ejakulát priniesť z domova, ak je transport možný do hodiny po jeho získaní. Dôležité je, aby definitívny záver o plodnosti nebol vyslovený len po analýze jedinej vzorky. Vždy je treba vykonať minimálne dva, lepšie tri a viac vyšetrení, medzi ktorými majú byť niekoľkomesačné odstupy.

Vlastnosti ejakulátu

Pod plodnosť muža sa pozitívne či negatívne podpisujú vlastnosti ejakulátu. Za normálnych okolností je objem spermatickej tekutiny po niekoľkodňovej sexuálnej abstinencii 2,0 – 6,0 ml. Vyšší objem sám o sebe nemá negatívny vzťah k fertilite. Veľmi podpriemerný objem ejakulátu však môže spôsobiť problémy pri transporte spermií do hlienu krčka maternice. Hneď po získaní nie je ejakulát kvapalný, má gélovú konzistenciu. Skvapalní až po niekoľkých desiatkach minút. Vzhľad ejakulátu je po skvapalnení homogénny biely alebo žltkastý zakalený. Za normálnych okolností obsahuje ejakulát zdravého muža viac ako 20 milióna spermií v jednom mililitri. Nižšia koncentrácia spermií než 20 mil./ml znamená oligozoospermiu. Neprítomnosť spermií v ejakuláte nazývame azoospermia.

Pohyblivosť spermií

Za normálnych okolností by malo byť pohyblivých spermií v ejakuláte minimálne 50% všetkých spermií. Čím rýchlejší je tento pohyb, tým lepšie, tým je plodnosť muža vyššia. Pre zhodnotenie rozmnožovacích predpokladov vyšetrovaného páru je dôležité zhodnotiť prítomnosť spermií v rodidlách ženy po pohlavnom styku. Prvým prostredím, ktorým sa spermie na svojej ceste do vnútorných rodidiel ženy musia vydať, je hlien krčka maternice. Kvalitný hlien krčka maternice je prostredím, v ktorom spermie prežívajú aj veľmi dlho. Pohyblivé spermie tu môžete nájsť aj 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku. Ani po tomto intervale nestrácajú spermie v hlienu svoju pohyblivosť. Pri takzvanom „postkoitálnom teste“ sa vyšetruje prítomnosť spermií v hliene krčka maternice ženy niekoľko hodín po súloži. Ak je test jednoznačne pozitívny, svedčí o tom, že ponuka životaschopných spermií je po bežnom nechránenom styku s konkrétnym partnerom uspokojivá.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to