Vrodené a získané poruchy plodnosti

Poruchy plodnosti mužov môžeme rozdeliť na vrodené a získané. Z vrodených porúch sú najvýznamnejšie rôzne vývojové poruchy pohlavných žliaz. Ťažkými poruchami plodnosti trpia často muži, ktorých semenníky nezostúpili do mieška včas. Najmä ak bola porucha zostupu semenníkov obojstranná a ak sú semenníky nápadne malé, je pravdepodobnosť poruchy plodnosti vysoká.

Vrodená porucha môže spôsobiť tiež nepriechodnosť vývodných semenných ciest. Býva to tak pri poruchách celistvosti semenovodu. Spermie sú v semenníkoch v dostatočnom množstve i kvalitne síce vytvárané, avšak do semenné tekutiny sa nedostanú.

Nie celkom jasná je súvislosť poruchy plodnosti muža pri zmnožení žíl v stopkách semenníkov, ktoré sa nazýva varikokéla. Ak je zmnoženie žil v miešku chirurgicky ošetrené, zlepšujú sa po určitej dobe parametre ejakulátu, a tým aj plodnosť. Medzi získanými poruchami plodnosti sa ako vyvolávajúcou príčinou najviac uplatňujú zápaly, najmä v semenníkoch a nadsemenníkoch.

Z poruch ejakulácie majú pre rozmnožovanie význam predovšetkým „suchý orgazmus“ a neschopnosť pocitového vyvrcholenia (a výronu semena) pri pohlavnom styku.

Liečba porúch plodnosti

K zvýšeniu pravdepodobnosti oplodnenia sa radí dvojici sústrediť pohlavné styky do obdobia maximálnej plodnosti ženy. Nemá zmysel opakovať styk krátko po sebe, pretože kratšia prestávka v sexuálnom živote spravidla zhoršuje parametre ejakulátu. Neplodným párom doporučujeme v tomto období pohlavné styky každý druhý deň než niekoľkokrát denne.

Vitamíny a hormóny

Plodnosť pomáha zlepšiť dobrá životospráva s obmedzením fajčenia a alkoholu. Dlhodobo pritom dbáme o pravidelný prívod vitamínov, najmä A a E. Objem ejakulátu a niekedy aj počet a kvalitu spermií priaznivo ovplyvňujú vleklé podávanie hormónov.

Operácia a liečba zápalov

Ako už bolo uvedené, plodnosť muža často zlepší operácia varikokély a dôkladné liečenie zápalov semenníkov, nadsemenníkov a prostaty.

Umelé oplodnenie

Umelé oplodnenie, inseminácia, spočíva vo vložení zárodočných buniek do rodidiel ženy. Používa sa tam, kde pohlavným stykom nie je cesta spermií do rodidiel ženy umožnená (poruchy vývoja pohlavného údu, neschopnosť pohlavného spojenia). Ak bola u muža zistená neprítomnosť spermií, je možná aj inseminácia heterológna, teda vykonávaná semenom anonymného darcu.

Chce to trpezlivosť

Dôležité je, aby sa neplodný pár obrnil trpezlivosťou, pretože ako je známe, všetko vo vyšetrovaní a liečbe porúch plodnosti trvá dlho a niečo aj stojí. Len z malého percenta prípadov možno z vyšetrenia usúdiť na úplnú neschopnosť počatia vo vzťahu k „mužskému faktoru“. Tak je to len v tých prípadoch, kedy vyšetrenie ejakulátu neobsahuje žiadne živé spermie. V ostatných prípadoch je každý záver len štatistický a trpí neurčitosťou. Všetko, čo o vzťahu kvality ejakulátu a plodnosti vieme, svedčí o tom, že znížený počet spermií a ich znížená pohyblivosť podstatným spôsobom predlžujú dobu, po ktorú je dvojica nútená o počatie usilovať.

Mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia – IVF)

Ešte donedávna lekári často nemohli mužom s ťažkými poruchami plodnosti ponúknuť nič lepšie, ako umelé oplodnenie ich manželky spermiami anonymných darcov. Lekárska veda však urobila v tejto oblasti neuveriteľný pokrok. V prípade závažných porúch mužskej plodnosti dnes dobrú šancu na počatie dáva program tzv. mimotelového oplodnenia (in vitro fertilizácia – IVF), ľudovo povedané počatie „v skúmavke“. V takomto programe dnes už moderné technológie umožňujú oplodnenie vajíčka jedinou spermiou, a to prakticky bez ohľadu na jej pohyblivosť. Táto procedúra je však dosť nákladná a pre ženu zaťažujúca. Preto by pred jej podstúpením mala neplodná dvojica trpezlivo absolvovať menej nákladné a menej stresujúce vyšetrovacie a liečebné postupy.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to