Páry fajčiace marihuanu

Páry fajčiace marihuanu nemali nižšiu pravdepodobnosť počatia. Marihuana (u nás tiež nazývaná tráva či mariška) zrejme neznižuje šance na počatie. Výskumníci z univerzity v Bostone skúmali oboch partnerov, ženu i muža.

Tento výskum je prvý, ktorý skúma spojitosti medzi užívaním marihuany a priemernou šancou na počatie v priebehu jedného cyklu. Výsledky výskumu sú nejednoznačné, no sú pozitívnou správou pre mladších pacientov užívajúcich marihuanu z medicínskych príčin. Časopis Journal of Epidemiology and Community Health zverejnil túto štúdiu.

Hľadanie dôvodov neplodnosti

Vo vyspelých krajinách rovnako ako aj na Slovensku 15 až 20% párov nemôže bez pomoci medicíny počať dieťa. Zlyhanie ovulácieporuchy spermií sú najčastejšími problémami pri počatí.

Problém u oboch partnerov sa objavuje približne u 40% neplodných párov. Problémy, ktoré nie je možné jasné určiť sa vyskytujú skoro u štvrtiny párov.

Faktory, ktoré bránia počatiu sa snažia vedci nájsť i podrobne preskúmať, pretože neplodnosť je i vážnym ekonomickým a spoločenským problémom.

Najčastejšie užívanou drogou u obyvateľstva v reprodukčnom veku je marihuana, to je jedným v dôvodov prečo sa dostala na zoznam podozrivých faktorov. Chronickú bolesť či epilepsiu je schopná vyliečiť medicínska marihuana veľmi efektívne.

Epidemiologička a vedúca autorka tlačovej správy univerzity vysvetľuje že: „Vzhľadom na to, že pribúdajú štáty, ktoré legalizujú rekreačné užívanie marihuany, usúdili sme, že je vhodný čas preveriť súvislosť medzi užívaním marihuany a neplodnosťou.“

Šance ostávajú rovnaké bez ohľadu na (ne)užívanie trávy

Už jestvuje pár štúdií, ktoré sa v minulosti zaoberali vplyvom marihuany na kvalitu semena a reprodukčné orgány, no ich výsledky boli protichodné.

Dotazník PRESTO o tehotenstve párov pochádzajúcich zo severnej Ameriky, slúžil ako on-line podklad pre výskumníkov, a je súčasťou prospektívnej kohortovej štúdie.

Z Kanady a Spojených štátov sa zapojili ženy vo veku 21 – 45 rokov v počte 4 000. Tejto štúdie sa zúčastnili ženy, ktoré nepoužívali antikoncepciu, pochádzali zo stabilných vzťahov a nikdy nepodstúpili liečbu plodnosti.

Prizvať svojich partnerov do dotazníka sa podarilo viac ako tisícke žien. V prvej časti zo štvorročného výskumu sa 12% žien a 14% mužov priznalo k pravidelnému užívaniu marihuany.

Marihuana zrejme neznižuje šance na počatie

Výskumom sa dokázalo, že neexistuje rozdiel v pravdepodobnosti počatia medzi pármi, ktorí marihuanu neužívajú a tými čo robia opačne. Marihuana zrejme neznižuje šance na počatie.

Toto zistenie nie jej výskumníkmi považované za konečné a upozorňujú, že je potrebné vykonať i ďalšie výskumy. V spomínanej štúdii totiž nebrali do úvah pravidelnú užívanie marihuany či množstvo užívaného konope.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to