SARS-CoV-2 a neplodnosť muža

Znížená plodnosť sa môže objaviť u mužov, ktorí sú pozitívny na korovanírus a ich symptómy sú stredné až závažné. The Jerusalem Post, známy izraelský denník, uvádza, že to tvrdí nová štúdia. Výskum, pozorovanie mužov s negatívnymi, ale i pozitívnymi výsledkami vyšetrenia na toto ochorenie, uskutočnil Dr. Dan Aderka z Sheba Medical Center.

Aderka uvádza, že vírus sa našiel v spermiách asi 13 % otestovaných mužov s ochorením COVID-19. Jeho prítomnosť môže znamenať až 50 % redukciu objemu, pohybu a koncentrácie spermií, čo sa dokázalo na tejto vzorke mužov.

Pacienti so stredne ťažkým priebehom ochorenia niesli následky aj 30 dní po diagnostike ochorenia.

Stredné až ťažké symptómy koronavírusu sú pre pacientov ohrozujúce

Produkciu testosterónu, hormónov a indikovanie delenia i množenie spermií zabezpečujú testikulárne bunky, v ktorých boli odpozorované stredné až ťažké zmeny u infikovaných, konkrétne u 12 pacientov s COVID-19, po ich pitve.

Prof. D. Aderka tvrdí, že dôvodom prečo vzniká tento jav by mohla byť prítomnosť ACE2 receptora na vrchnej časti Sertoliho bunky a Leydigovej bunky semenníka, ktoré napomáhajú dozrievaniu spermií a produkujú testosterón. Uvádza, že na receptory ACE2 (rovnaké sú aj na bunkách pľúc, obličiek a srdca) sa koronavírus viaže a tým sú ničené bunky, čím sa spôsobuje neplodnosť.

„Keďže normálne dozrievanie spermií trvá 70 až 75 dní, aj pri vyšetrení spermií dva a pol mesiaca po zotavení môžeme vidieť ešte zníženú plodnosť,“ uvádza lekár D. Aderka. „A môže to byť ešte škodlivejšie.“

Odpoveď na to, prečo na koronavírus častejšie umierajú muži

Nie je zrejmé, či vedľajšie symptómy koronavírusu, účinky na kvalitu a množstvo spermií sú reverzibilné alebo trvalé, dodáva doktor. Bude potrebné sledovať rovnakú skupinu pacientov po dobu niekoľkých mesiacov (šesť mesiacov a rok po zotavení), aby mohlo byť zistené či poškodenia „obstoja v časovej skúške“.

Jestvuje ešte jedna hypotéza, ako uvádza Dan Aderka, ktorú by bolo možné preskúmať aj na základe jeho výskumu.

TMPRSS2 je aktivovaný testosterónom

„Je zaujímavé, že enzým nazývaný TMPRSS2 pomáha vírusu vo väzbe na ACE2 receptor a uľahčuje jeho internalizáciu do buniek.“ Tento enzým je aktivovaný testosterónom.

„Tento jav môže vysvetľovať vyššiu chorobnosť a úmrtnosť mužov na COVID-19 v porovnaní so ženami,“ uvádza pre denník a taktiež dodáva, že môže vysvetliť aj zníženú chorobnosť a úmrtnosť u detí, ktoré majú nižšiu hladinu testosterónu.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to