Sladené nápoje?

K neplodnosti môžu viesť okrem cukrovky a obezity i sladené nápoje. Je vhodné vyhnúť sa bublinkovým sladkým nápojom počas doby kedy sa snažíte počať potomka. Časopis Epidemiology zverejnil štúdiu, ktorá spája sladené nápoje s nižšou plodnosťou u mužov i u žien. Už aj jeden sladký nápoj denne môže vyvolať problémy pri počatí.

Nekončí sa to pri obezite

„Dobrá povesť“ sladkých nápojov zdá sa nemôže byť už viac zničená. Po tom ako boli tieto nápoje spojené s cukrovkou II. typu a s obezitou, výskumy ich začali nepriamo spájať i s predčasným menštruačným cyklom u žien a so zníženou kvalitou spermií.

Vedci z univerzity verejného zdravotníctva Massachusetts v Bostone začali do hĺbky skúmať vzťah neplodnosti a sladených limonád. Dlhodobá štúdia o tehotenstve Pragnancy Study Online (PRESTO) im poskytla účastníkov, ktorých vedci sledovali. Účastníci sa skladali z viac než tisíc mužov a skoro 4 000 žien vo vekovom rozmedzí 21 až 45 rokov.

Spojitosť medzi sladkými nápojmi a rizikom neplodnosti

Vedcom boli poskytované údaje o stravovaní, životnom štýle a o zdravotnom stave účastníkov. Zúčastnené ženy mali každý druhý mesiac vypĺňať dotazník až pokým neotehotneli, alebo kým neprešiel 1 rok.

20% pokles priemernej mesačnej pravdepodobnosti počatia u žien a mužov s pravidelným pitím nealkoholických sladkých limonád, spojila analýza získaných dát.

Spojitosť medzi sladkými nápojmi a rizikom neplodnosti prežila aj po odstránení rôznych iných faktorov ako napr. alkohol, obezita, kofeín, fajčenie či kvalita prijímanej stravy.

Horší efekt bol vidieť u mužov

Pitím jednej nealkoholickej sladenej limonády denne poklesla mesačná pravdepodobnosť otehotnenia u žien o 25%. Pravdepodobnosť počatia u mužov bola až o šokujúcich 33% nižšia.

Dobrovoľníci, ktorí pravidelne pili energetické nápoje majú podľa vedcov najnižšiu pravdepodobnosť počatia zo všetkých zúčastnených. Tomuto výsledku sa však nepripisuje veľká váha, a to z dôvodu primalej vzorky ľudí.

Vedcom sa nepodarilo objaviť spojenie medzi neplodnosťou a ovocnými či diétnymi šťavami

Nie len pre neplodnosť sa oplatí vzdať sladených nápojov. Ako sa píše v štúdii: „Páry, ktoré plánujú počať potomka by mali uvažovať o znížení spotreby týchto sladkých limonád a to najmä z toho dôvodu, že sú spájané aj s ďalšími negatívnymi účinkami na zdravie“.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to