Ženské vajíčka si vyberajú spermie, ktoré ich môžu oplodniť. Tvrdí to štúdia, ktorej výsledky uverejnil Proceedings of the Royal Society, odborný časopis. Výskum zameraný na interakciu spermií s vajíčkami môže pomôcť v oblasti liečby neplodnosti a vysvetliť doteraz nepochopené prípady neplodnosti u párov.

Chemoatraktanty sú chemikálie, ktoré vylučuje ženské vajíčko a ktoré vytvárajú spermiám akúsi cestovnú mapu, trasu, aby tie dokázali dôjsť k cieľu – neoplodnenému vajíčku,“ vysvetľuje autor štúdie, asistent profesora z katedry zoológie na Štokholmskej univerzite, John Fitzpatrick. Podľa neho sa však doteraz nevedelo, že tieto chemikálie pôsobia inak v interakcií s rôznymi spermiami od odlišných mužov, takže si v podstate „vyberajú vhodného adepta.“

Tieto chemické signály pomáhajú ženám, aby si vybrali viac geneticky kompatibilných partnerov, tvrdí vedec. A práve preto sa vo výskume ukázalo, že ženské vajíčka priťahovali spermie cudzích mužov vo viac ako polovine prípadov a tak sa očakávaný „partnerský efekt“ nekonal.

Za všetko môže tzv. histokompatibilný komplex, ktorý je jedným z hlavných faktorov. „Tieto gény podporujú náš imunitný systém a pomáhajú v boji s infekciami a chorobami. Čím viac sú tieto gény rôznorodejšie, tým viac druhov infekcií dokážu poraziť alebo s nimi bojovať. V prípade, že partner disponuje o niečo rozmanitejšou a inou kombináciou týchto génov, potomok, ktorý sa narodí, bude vedieť bojovať s oveľa väčšou škálou patogénov a chorôb,“ hovorí.

A podobne ako zvieratá, konkrétne cicavce, aj ľudia fungujú tak, že svojim potomkov dávajú čo najvyššiu šancu na prežitie. Práve z tohto dôvodu si ľudské telo vyberá najsilnejšieho, najkompatibilnejšieho a najrozmanitejšieho partnera akého dokáže.

Pri výskume sa využili spermie, ktoré ostali po asistovanej reprodukcií 16 párov v nemocnici St. Mary’s v anglickom meste Manchester a zvyšnú folikulárnu tekutinu. Vzorky testovali od dvoch párov naraz, a vzorky folikulárnej tekutiny vystavili spermiám muža svojho partnera a cudzieho muža. Spermie mali za úlohu preplávať krížom Petriho misku a na konci spočítali tie, ktorým sa to podarilo. Vajíčka priťahovali o 18 – 40% viac tie spermie, ktoré prichádzali od preferovaného muža.

Je to spôsobené tým, že spermie disponujú receptormi, ktoré zaznamenajú chemoatraktanty vo folikulárnej tekutine vajíčka a to podmieňuje ich plávanie. „Sila signálu vplýva na reakcie v podobe, v akej spermie reagujú na tieto chemické signály,“ hovorí Fitzpatrick. Vajíčko pritom dokáže vyslať chemikálie, ktoré podporia spermie v „rýchlom plávaní“, a keď nejaké spermie nepreferuje, vyšle signály na spomalenie ich pohybu.

Táto myšlienka je naozaj inovatívna, tvrdí to Daniel Brison z oddelenia reprodukčnej medicíny z nemocnice Saint Mary’s. Výskum interakcie medzi vajíčkami a spermiami môže pomôcť prispieť k liečbe neplodnosti a k pochopeniu doteraz nechápaných prípadov neplodnosti párov.

Asi tretina prípadov klinickej neplodnosti je spôsobená nezistenými príčinami, dodal Fitzpatrick. Podľa neho im tieto nové vedomosti pomôžu v hľadaní riešení na tento problém.