Vplyv znečisteného ovzdušia má vplyv na zhoršenie genetických vlastností spermií, konkrétne na takzvanú integritu chromatínu, teda komplexu DNA a niektorých proteínov. Výskumníci sledovali vplyv ovzdušia na funkčné a genetické vlastnosti spermií u skupín mestských policajtov v Ostrave, Prahe a v Českých Budějoviciach. V Ostrave výskumníci preukázali najväčší rozdiel v rámci dvoch rôznych období.

Plodnosť mužov je veľmi zraniteľná

Spoluautor výskumu, Jiří Rubeš uviedol, že plodnosť mužov je veľmi zraniteľná, pričom na to vplýva prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, aj životný štýl či profesia. Preto vedci vykonali výskum medzi mestskými policajtmi – nefajčiarmi, ktorých vyšetrili dvakrát cez dva obdobia – na jar a na jeseň v roku 2019.

Vedci pracovali s údajmi, keď priemerná štvrťročná koncentrácia karcinogénneho PAU benzo(a)pyrénu v ovzduší v Ostrave v prvom štvrťroku predstavovala 4,6 nanogramov na meter kubický, zatiaľ čo za tretí štvrťrok 0,6. V Prahe a Českých Budějoviciach boli tieto hodnoty výrazne nižšie.

Vplyv bol jasne preukázateľný

Počas dvoch rôznych období odobrali vzorky od 65 mestských policajtov. Rôzne miera znečistenia sa potom podľa Jiřího Rubeš odrazila v narušení chromatínu v spermiách u sledovaných vzoriek.

V prípade Ostravy tím zistil, že medián narušenia chromatínu predstavoval 22,6 percenta na jar a 18,6 percenta na jeseň, čo označili za veľmi významný rozdiel. V Českých Budějoviciach boli podľa Rubeša namerané hodnoty ohľadom poruchy DNA iba hraničné, zdôraznil však, že tam pracovali s malým množstvom vzoriek. V prípade Prahy podotkol, že rozdiely neboli štatisticky významné. Výsledky projektu podľa neho však jasne preukazujú, že znečistené látky v ovzduší podstatne prispievajú k narušeniu DNA v spermiách.

Zhoršená schopnosť oplodniť bola doteraz popísaná u mužov s viac ako 15 percentami spermií s narušeným chromatínom. Nad 25 percent je podľa vedcov už zistená výrazná strata schopnosti oplodnenia.

Karcinogény v ľudskom tele

Ďalšia časť štúdie sa zamerala na biologický monitoring policajtov a ich zaťaženie škodlivými chemickými látkami. Podľa Jany Pulkrabové z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, výskum preukázal zvýšenej hladiny hydroxylovaných metabolitov polycyklických aromatických uhľovodíkov v moči ostravských policajtov. Tieto látky sú podľa vedcov sledované, napríklad z dôvodu ich karcinogénnych účinkov. Pulkrabová však podotkla, že z tela sa vylučujú pomerne rýchlo.

Výskumy boli uskutočnené v rámci projektu Zdravé starnutie v priemyselnom prostredí. Skúma hodnotenia vplyvov vybraných rizikových faktorov životného prostredia a životného štýlu na zdravie a starnutie populácie v priemyselnom regióne. Projekt trvá od roku 2018 do roku 2023.