Aký je vplyv znečistenia na integritu chromatínu?

Vplyv znečisteného ovzdušia má vplyv na zhoršenie genetických vlastností spermií, konkrétne na takzvanú integritu chromatínu, teda komplexu DNA a niektorých proteínov. Výskumníci sledovali vplyv ovzdušia na funkčné a genetické vlastnosti spermií u skupín mestských policajtov v Ostrave, Prahe a v Českých Budějoviciach. V Ostrave výskumníci preukázali najväčší rozdiel v rámci dvoch rôznych období.

Plodnosť mužov je veľmi zraniteľná

Spoluautor výskumu, Jiří Rubeš uviedol, že plodnosť mužov je veľmi zraniteľná. Vplýva na ňu prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, ale aj životný štýl či profesia. Preto vedci vykonali výskum medzi mestskými policajtmi – nefajčiarmi, ktorých vyšetrili dvakrát cez dva obdobia – na jar a na jeseň v roku 2019.

Vedci pracovali s údajmi, keď priemerná štvrťročná koncentrácia karcinogénneho PAU benzo(a)pyrénu v ovzduší v Ostrave v prvom štvrťroku predstavovala 4,6 nanogramov na meter kubický, zatiaľ čo za tretí štvrťrok 0,6. V Prahe a Českých Budějoviciach boli tieto hodnoty výrazne nižšie.

Vplyv znečistenia bol jasne preukázateľný

Počas dvoch rôznych období odobrali vzorky od 65 mestských policajtov. Rôzne miera znečistenia sa potom, podľa Jiřího Rubeš, odrazila v narušení chromatínu v spermiách u sledovaných vzoriek.

V prípade Ostravy tím zistil, že medián narušenia chromatínu predstavoval 22,6 percenta na jar a 18,6 percenta na jeseň, čo označili za veľmi významný rozdiel. V Českých Budějoviciach boli namerané hodnoty, ohľadom poruchy DNA, iba hraničné, zdôraznil však, že tam pracovali s malým množstvom vzoriek. V prípade Prahy podotkol, že rozdiely neboli štatisticky významné. Výsledky projektu podľa neho však jasne preukazujú, že znečistené látky v ovzduší podstatne prispievajú k narušeniu DNA v spermiách.

Zhoršená schopnosť oplodniť bola doteraz popísaná u mužov s viac ako 15 percentami spermií s narušeným chromatínom. Nad 25 percent je podľa vedcov už zistená výrazná strata schopnosti oplodnenia.

Karcinogény v ľudskom tele

Ďalšia časť štúdie sa zamerala na biologický monitoring policajtov a ich zaťaženie škodlivými chemickými látkami. Podľa Jany Pulkrabové z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, výskum preukázal zvýšenej hladiny hydroxylovaných metabolitov polycyklických aromatických uhľovodíkov v moči ostravských policajtov. Tieto látky sú podľa vedcov sledované, napríklad z dôvodu ich karcinogénnych účinkov. Pulkrabová však podotkla, že z tela sa vylučujú pomerne rýchlo.

Výskumy boli uskutočnené v rámci projektu Zdravé starnutie v priemyselnom prostredí. Skúma hodnotenia vplyvov vybraných rizikových faktorov životného prostredia a životného štýlu na zdravie a starnutie populácie v priemyselnom regióne. Projekt trvá od roku 2018 do roku 2023.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to