Plodnosť a domáce chemikálie

Plodnosť a domáce chemikálie? Je medzitým nejaká príčinná súvislosť a ak áno, ako významná? Ako je známe, za posledných 80 rokov sa kvalita spermií znížila takmer o polovicu. Tento nepriaznivý trend je prítomný na celom svete. Za problémy s počatím môžu práve nekvalitné spermie. Preto táto problematika je predmetom skúmania mnohých odborníkov či vedcov.

V novej štúdií poukazujú aj na bežne využívané domáce chemické látky, ktoré môžu za mužskú neplodnosť. Áno, znižovať plodnosť mužov môžu aj domáce chemikálie, no len niektoré vo väčšej miere. Aj vďaka nim spermie zaznamenali zníženú pohyblivosť. Štúdiu, ktorú následne uverejnili v časopise Scientific Reports vykonávali na malom počte britských mužov. Výsledky sa preto zatiaľ nevzťahujú na celú populáciu.

Chemikálie v domácom prostredí a kvalita spermií

Odborníci na reprodukčnú biológiu z univerzity v Nottinghame si prudký pokles v kvalite spermií všimli najskôr u domácich psov. Chceli vidieť či za tým sú práve chemikálie v domácom prostredí. Nová štúdia pozostávala zo skúmania dvoch látok, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnosti a ich následný účinok na spermie deviatich psov a jedenástich mužov.

Pozor hlavne na tieto dve látky

Prvá látka, nazývaná DEHP využívaná pri výrobe plastov bežne nachádzajúcich sa v kobercoch, podlahových krytinách, oblečení, čalúnení, hračkách či kábloch.

Druhá látka sa nazýva PCB – polychlórovaný bifenyl 153, ktorý kedysi považovali za neškodnú látku, no neskôr sa zistilo, že sa chemikália nerozkladá v prírode, ale naopak hromadí sa v tele ľudí a zvierat. Látka v súčasnosti patrí medzi celosvetovo zakázané, no stále zotrváva v prostredí a môžeme ju nájsť aj v jedle.

Obsah spomínaných látok nebol v skúmanom prostredí nebezpečný pri jednorazovom kontakte, no bol dostatočne vysoký, teda pri dlhšom vystavení nepriaznivo pôsobí na telo.

Jeden z autorov štúdie Richard Lea v tlačovej správe vysvetľuje, že „zistenia naznačujú, že ľuďmi vyrobené chemikálie, ktoré sa široko využívajú v domácnosti i v pracovnom prostredí, môžu byť zodpovedné za pokles kvality spermií u mužov a psov, ktoré zdieľajú jedno prostredie“.

Znížená pohyblivosť spermií u ľudí i psov

Stopy týchto chemických látok vedci našli v spermiách ako ľudí, tak i psov.

Rebecca Sumnerová, ktorá sa zaoberala experimentálnou časťou výskumu vysvetľuje, že „u oboch skúmaných skupín znížili pohyblivosť spermií a tiež zvýšili fragmentáciu DNA“.

V prípade, že má spermia zníženú pohyblivosť, nedokáže sa správne pohybovať ani v ženskom reprodukčnom trakte či vo vode a tým pádom sa nedostane ani k vajíčku. Takto znížená pohyblivosť môže zmariť šance aj na úspešné umelé oplodnenie.

Poškodenie DNA v hlavičke spermií

Fragmentácia DNA v sebe nesie poškodenie DNA práve v hlavičke inak zdravo vyzerajúcej mužskej pohlavnej bunky, spermie. Ak by si takáto spermia našla cestu k vajíčku, nemuselo by sa správne vyvíjať a málo by zníženú životaschopnosť.

Ako sme už spomínali, výskum bol vykonaný na psoch a aj mužoch, práve preto aby vedci mohli pozorovať či je účinok látok rovnaký.

Hypotézu sa podarilo potvrdiť

Hypotézu sa podarilo potvrdiť a Sumnerová dodáva, že „znamená to, že psy môžu byť užitočným modelom pre budúci výskum o účinkoch znečisťujúcich látok na klesajúcu plodnosť. Najmä preto, že sa u nich dajú vonkajšie vplyvy, ako strava, kontrolovať ľahšie ako u ľudí“.

Ďalší výskum bude spočívať v problematike vplyvu na plodnosť, vzhľadom k samotnej oblasti, kde ľudia a psi žijú a kontaktu s rôznymi chemikáliami. Keďže znižovať plodnosť mužov môžu aj domáce chemikálie, dbajte o to, aby sa takéto chemické látky vo Vašej domácnosti nenachádzali a ak musia, tak v minimálnej miere a čo najďalej od Vás.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to