Výsledky prieskumu systému adopcií

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová prichádza s výsledkami prieskumu systému adopcií. Z jej výsledkov vyplynulo, že adopcia predstavuje proces hľadania dieťaťa pre rodinu ale nie naopak. Podľa jej slov by sa to malo zmeniť. V systéme adopcii na prvom mieste musí byť dieťa.

Fenomén „ideálny typ dieťaťa“

Uviedla, že „na Slovensku je približne dvojnásobný počet detí, ktoré môžu byť osvojené v porovnaní s počtom záujemcov a záujemkýň o adopciu dieťaťa. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento rozdiel je priaznivý pre zabezpečenie starostlivosti o deti. Pri relatívne nízkom počte detí vhodných na osvojenie je však len minimum takých, ktoré spĺňajú predstavu o takzvanom ideálnom type dieťaťa“.

Vo svojom prieskume zisťovala, ako sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Prieskum ďalej ukázal, že ľudia majú strach z neideálneho dieťaťa, keďže im chýbajú informácie alebo ich strach pramení z tlaku okolia, najmä z procesu pretláčania negatívnych skúseností či z absencii priebežnej a individualizovanej práce so samotnými žiadateľmi.

Odborná príprava potenciálnych rodičov

Podľa Patakyovej má priestor na to, aby boli potenciálni rodičia na prijatie dieťaťa pripravení, v systéme zabezpečiť odborná príprava. Na Slovensku to zabezpečujú mimovládne organizácie či úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Samotná príprava trvá minimálne 26 hodín, avšak obsahovo sa líši.

Verejná ochrankyňa práv, v záujme spravodlivosti a transparentnosti odporučila Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), aby vytváralo štandardy prípravy, zaväzujúce všetky subjekty, ktoré poskytujú prípravu a ktoré poskytnú okrem základného rámca priebehu prípravy aj umožnenie individuálneho prístupu k jednotlivým záujemcom o prípravu. Verejná ochrankyňa práv ďalej dodala, že „si musia byť istí, že v každom jednom subjekte dostanú rovnako kvalitnú prípravu,“ dodala verejná ochrankyňa práv.

Umožniť ľahšiu kontrolu ich dodržiavania má práve určenie minimálnych štandardov. Takisto v prípade potreby umožní poskytnúť pomoc s ohľadom na zlepšenie kvality.

Postavenie a možnosti samožiadateľa

Hlavným problém, podľa ombudsmanky, predstavuje práve to, že jednotlivé úrady oslovujú záujemcov o osvojenie dieťaťa rozdielne. Samožiadatelia, môžu vo výnimočných prípadoch taktiež požiadať o dieťa, bližšie však nie je špecifikované o konkrétne, ktoré prípady ide. Práve preto Patakyová navrhla ÚPSVaR, aby zjednotilo výklad o osvojovaní detí samožiadateľmi a výnimočných prípadoch, aby sa aj samotná právna úprava efektívne aplikovala. Ďalej vo svojom výskume uvádza, že „fakt, že ide o samožiadateľa, sám o sebe nemá vplyv na schopnosť osoby byť vhodným rodičom. Na zistenie tejto skutočnosti slúžia v procese osvojenia iné metódy ako samovoľné a nedôvodné preskakovanie samožiadateľov“.

Takisto navrhla Ministerstvu spravodlivosti SR, ako gestorovi zákona o rodine, aby čerpalo inšpirácie v súvislosti s medzištátnymi osvojeniami alebo z Českej republiky a o spomínanej vhodnosti rodiny pre dieťa rozhodoval práve skúsený tím odborníkov. Podľa M. Patakyovej má práve tento model dopomôcť k tomu, že sa hľadá vhodná rodina pre dieťa, a nie naopak.

Ombudsmanka, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. ďalej vyzýva ÚPSVaR, aby zvýšilo povedomie o možnosti adoptovania detí, ako aj potrebnej príprave na adopciu a jej obsahu a to všetko s prihliadnutím na to, že v systéme adopcii na prvom mieste musí byť dieťa.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to