Mužská neplodnosť

Mužská neplodnosť je charakterizovaná ako neschopnosť muža oplodniť ženu po obdobie jedného roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Tento problém sa týka približne 15% párov. Z celkového počtu prípadov neplodnosti je zhruba 40% spôsobené faktormi spojenými s mužom. Rovnaké percento prípadov je spojených s faktormi u ženy, zatiaľ čo v zvyšných prípadoch ide o kombinované faktory oboch partnerov. A hoci o mužskej neplodnosti už boli napísané knihy, odborné či laické texty, vznikli poučné videá, stále to, zdá sa, nestačí… Pričom budúcnosť nie je ružová.

Proces diagnostiky mužskej neplodnosti

V procese diagnostiky mužskej neplodnosti je esenciálne postupovať metodicky a získať úplný súbor informácií, ktoré potvrdia alebo vyvrátia potenciálne príčiny. Kľúčovým krokom je zhromaždenie anamnézy pacienta, v rámci ktorej sa zaznamenáva dĺžka trvania neplodnosti, historické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách s aktuálnymi alebo minulými partnermi a potenciálne problémy spojené s počatím.

Príčin môže byť veľa

Je mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť mužskú plodnosť. Jedným z aspektov, ktorý sa často prehliada, je sexuálna anamnéza. Pozoruhodné je, že až 80% mužov nemá presné znalosti o optimálnom načasovaní pohlavného styku na dosiahnutie tehotenstva. Dôležitým aspektom je tiež vplyv používaných lubrikantov na pohyblivosť spermií, pričom sa odporúča vyhnúť sa ich použitiu alebo využiť prírodné alternatívy ako rastlinný, šafranový alebo arašidový olej. Faktory, ktoré môžu spôsobiť mužskú neplodnosť zahŕňajú, okrem iného, veľmi vysokú horúčku, akútne infekcie, priebehom ťažšie virózy alebo bakteriálne infekcie (napr. E. coli, Chlamydia trachomatis). To všetko môže dočasne narušiť funkciu semenníkov a tým aj kvalitu spermií. Tiež rôzne chirurgické zákroky v oblasti mechúra, panvy alebo operácie prietrže (hernie), alebo zákroky na prostate, môžu byť faktormi ovplyvňujúcimi plodnosť.

Vplyv vonkajších faktorov na plodnosť

Plodnosť muža môže byť ovplyvnená rôznymi externými faktormi. Zmieňme sa však ešte najskôr o vnútorných, idúcich do detstva. Na mužskú plodnosť má nemalí vplyv história zdravotných stavov z detstva a adolescentnej doby. Napríklad, prekonanie mumpsu počas alebo po puberte, teda od 11. roku života, môže viesť k neplodnosti. Neplodnosť môže byť tiež spôsobená a tu sme už pri vonkajších faktoroch, užívaním určitých liekov alebo expozíciou škodlivým pracovným a životným prostredím, podmienkami.

Neplodnosť – Znečistené ovzdušie prispieva k narušeniu DNA v spermiách / Neplodnost.sk
Neplodnosť – Znečistené ovzdušie prispieva k narušeniu DNA v spermiách / Neplodnost.sk

Príklady zahŕňajú prácu s nebezpečnými chemikáliami ako sú špecifické pesticídy, anilínové farby, olovo, alebo prácu v prostredí vysokých teplôt (napríklad pri vysokých peciach). Aj časté návštevy sáun a solárií sú spojené so zníženým počtom spermií. Známy je tiež negatívny vplyv ionizujúceho žiarenia na produkciu spermií, a to už pri dávkach od 10 cGy. Nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, užívanie kokaínu, marihuany a zneužívanie anabolických steroidov v športovom prostredí pre zlepšenie svalovej hmoty predstavujú ďalšie rizikové faktory. Aj niektoré lieky ako alfablokátory, cimetidín, nitrofurantoín môžu negatívne ovplyvniť počet spermií.

Dôležitosť rodinnej anamnézy

Rodinná a vývojová anamnéza môže byť kľúčová v odhaľovaní príčin neplodnosti. Rodinné prípady cystickej fibrózy alebo prípady neplodnosti medzi súrodencami môžu naznačovať genetické faktory, ako sú mikrostraty chromozómu Y alebo cytogenetická abnormalita v karyotype. Je dôležité, aby pacienti prekonali akúkoľvek hanblivosť a obrátili sa na špecializovaného lekára. Urológ alebo iný odborník potom určí presnú príčinu problémov s plodnosťou, či už ide o problémy s prienikom spermií do vajíčka alebo iné už spomenuté príčiny. Medzi ďalšie možné príčiny patrí obličkové zlyhanie, cirhóza pečene, kosáčikovitá anémia, kryptorchizmus (nezostúpenie semenníkov do mieška), ktorý sa zisťuje u 0,8 percenta chlapcov v prvom roku života. Alebo blokáda ejakulačných kanálikov. U 12 percent vyšetrovaných mužov sa môže objaviť aj takzvaná imunologická neplodnosť, čo znamená tvorbu protilátok proti vlastným spermiám.

Iné príčiny neplodnosti

Sexuálna dysfunkcia, ako napríklad znížené sexuálne libido alebo erektilná dysfunkcia, predstavuje bežnú príčinu neplodnosti u mužov. Hormonálne vyšetrenie môže poskytnúť náhľad do organických príčin týchto problémov. Je však dôležité poznamenať, že veľa prípadov situačnej impotencie, ktorá je zvyčajne spojená so stresom a ťažkosťami pri dosiahnutí erekcie, možno účinne riešiť prostredníctvom sexuálneho poradenstva a špeciálnych liekov.

O mužskej neplodnosti a jej liečba

Pri liečbe mužskej neplodnosti sa často využívajú chirurgické metódy. Tie sú zamerané na odstránenie špecifických zdravotných problémov, čím sa zvyšujú šance na počatie. Mikro-chirurgické zákroky v urológii sú bežnou praxou. Farmakologická liečba, zahŕňajúca hormonálnu terapiu, je tiež často predpisovaná mužom s ochoreniami, ktoré môžu vyvolať neplodnosť. Zaujímavé je, že viac ako 40% mužov trpiacich sterilnosťou má zvýšené hladiny voľných kyslíkových radikálov (napríklad OH, O2, H2O2). Preto sa preventívne odporúča ochrana spermií pomocou antioxidantov, ako sú glutatión alebo vitamín E.

Asistované reprodukčné techniky

Na záver je dôležité poznamenať, že keď tradičné chirurgické a farmakologické metódy liečby mužskej sterility nie sú úspešné, možnosťou na dosiahnutie gravidity partnerky sú asistované reprodukčné techniky.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to