Neplodnosť – Príčiny, diagnostika a liečba neplodnosti mužov a žien

Neplodnosť – téma 21. storočia

Zmieriť sa so svojou neplodnosťou a prijať ju, je pre väčšinu párov jedným z najväčších problémov. Väčšina z nás dospeje a automaticky predpokladá, že môže, bude mať deti. Veríme, že schopnosť privádzať deti na svet a vychovávať ich, je našim základným právom, poslaním a sme často sklamaní a zranení, keď je nám toto právo odopreté našou neschopnosťou počať. Odhaduje sa, že každý piaty pár v reprodukčnom veku má problémy s otehotnením. A je to čoraz horšie, samozrejme, tiež na Slovensku. Čo je to neplodnosť? Čo ukazujú výskumy?

Neplodnosť – Téma 21. storočia / Neplodnost.sk

Výskumy jasne dokazujú, že najväčšie problémy s neplodnosťou majú ženy vo veku 35 až 44 rokov. Ich plodnosť začína klesať po 35. roku života a prudko sa znižuje do štyridsiatky a ďalej. V skutočnosti sa len 2% všetkých detí rodí ženám starším ako 40 rokov.

Čo sa týka príčin neplodnosti, sú na tom obe pohlavia rovnako. Zo všetkých prípadov neplodnosti je na 40% spôsobená mužským faktorom a presne rovnakým percentom aj ženským faktorom. Zvyšných 20% je spôsobené kombináciou mužského a ženského faktora alebo nie je príčina nikdy objasnená.

Definícia neplodnosti

Neplodnosť, tiež nazývaná infertilita či sterilita primárne znamená biologickú neschopnosť jedinca počať dieťa a vyskytuje sa tak u mužov, ako aj u žien. Neplodnosť však môže tiež znamenať stav, kedy žena nie je schopná nosiť dieťa počas celej doby tehotenstva.

Existuje veľa biologických príčin neplodnosti, z ktorých niektoré môžu byť napravené lekárskym zásahom. Plodné ženy sú prirodzene plodné pred a počas ovulácie, a prirodzene neplodné počas zvyšku menštruačného cyklu.

Primárna neplodnosť

Pod pojem primárna neplodnosť zahŕňame páry, ktorým sa nikdy nepodarilo otehotnieť. Z medicínskeho hľadiska je neplodnosť považovaná za chorobu. Je definovaná ako neschopnosť počatia do jedného roka pri dobre časovanom, nechránenom pohlavnom styku alebo ako neschopnosť udržania tehotenstva do termínu pôrodu. Postihnuté páry by mali vyhľadať lekársku pomoc vtedy, ak sa im nedarí počať potomka ani po roku a pol nechráneného pohlavného styku.

Ženy, ktorým je viac ako tridsať päť rokov a ktoré majú nepravidelné mesiačiky alebo iné rizikové faktory neplodnosti, by mali lekára vyhľadať skôr. Taktiež muži, ktorí prekonali operáciu trieslovinovej prietrže, majú nezostúpené semenníky (odb. kryptorchizmus), trpia rozšírením žíl v oblasti semenníka (odb. varikokéla) alebo mali ťažší úraz semenníkov, by mali mať vyšetrené spermie skôr ako za jeden rok neúspešného snaženia.

Sekundárne neplodnosť

Predchádzajúca schopnosť počatia nezabezpečuje plodnosť aj do budúcnosti. Niektoré páry zistia, že sa stali neplodnými až vtedy, keď sa pokúšajú o druhé dieťa. Náhle si uvedomia, že pri počatí prvého potomka možno mali obrovské šťastie. Sekundárne neplodnosť je definovaná ako neschopnosť počať po predchádzajúcom otehotnení (či už zakončenom pôrodom, interrupciou alebo potratom). Niektoré páry trpia primárnou a neskôr aj sekundárnou neplodnosťou. Súdiac podľa toho, akí pacienti vyhľadávajú liečbu v reprodukčných centrách, je sekundárna neplodnosť takmer tak bežná ako primárna neplodnosť.

Vyhľadanie liečby

Výsledkom uvedených skutočností je, že napríklad v Spojených štátoch amerických každoročne vyhľadá liečbu viac ako jeden milión partnerských dvojíc. Väčšina takých párov potrebuje len minimálnu pomoc, ako napríklad lieky na podporu ovulácie. Ale pre značný počet párov ročne zostávajú jedinou nádejou metódy asistovanej reprodukcie.

Páry, ktoré sa rozhodli pre umelé oplodnenie, musia často vynaložiť nemalé finančné prostriedky, aby došli k vytúženému cieľu. Z verejného zdravotného poistenia je hradený len daný počet cyklov, ktorý nemusí v praxi vždy stačiť. Ako riešenie sa ponúka komerčné poistenie.

Napríklad v susednom Česku vyhľadá starostlivosť v zariadeniach pre liečbu neplodnosti osem až desať tisíc párov ročne, ich šance na úspešnosť liečby je až 50%. Takže aj v tomto prípade platí, že nádej zomiera posledná. Nebolo by zlé, keby sa nielen u nás zvýšilo povedomie o možnosti adoptovania detí, ako aj skvalitnila príprava na adopciu a to všetko s prihliadnutím na to, že v systéme adopcii na prvom mieste musí byť dieťa.

Neplodnosť – Umelé oplodnenie / Neplodnost.sk

Kľúčové slová: neplodnosť, infertilita, sterilita, tehotenstvo, reprodukčné lekárstvo, lieky, liečba, rodičovstvo, ovulácia, plodné dni, sex, asistovaná reprodukcia, mužská neplodnosť, ženská neplodnosť, umelé oplodnenie, opakované potraty.

Sprievodca pre páry s narušenou plodnosťou

Opakované potraty

Opakované potraty

Ako sa definuje opakovaný potrat Opakované potraty sú považované za dve a viac po sebe idúcich spontánnych potratov v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva. Tento stav je relatívne bežný a postihuje asi 1-2 % žien, ktoré sú v pohlavne plodnom veku. Príčiny...

prečítajte si viac
Samovoľný potrat

Samovoľný potrat

Prirodzene a bez zásahu vonkajších faktorov Samovoľný potrat, známy aj ako spontánny potrat, sa vyskytuje, keď tehotenstvo ukončí svoj vývoj pred 20. týždňom tehotenstva, prirodzene a bez zásahu vonkajších faktorov. Samovoľné potraty sú bežné a môžu sa vyskytnúť u...

prečítajte si viac

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to