Keď finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia nestačia

Poistenie nákladov asistovanej reprodukcie je diskutovaná téma tak u nás, ako aj v zahraničí. Páry, ktoré sa rozhodli pre umelé oplodnenie, musia často vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Z verejného zdravotného poistenia je hradený len daný počet cyklov, ktorý nemusí v praxi vždy stačiť. Ako riešenie sa ponúka komerčné poistenie. Ani jeho podmienky však nie sú také, ako by mnohí očakávali.

Aká je situácia v ČR

Pozrime sa, ako vyzerá situácia v susednej Českej republiky, kam často chodia aj naše páry, majúce problémy s počatím dieťaťa. Podľa dát Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky rieši v Česku problémy s počatím každý štvrtý až piaty pár. Vďaka umelému oplodneniu sa ročne narodí päť až šesť tisíc detí. V ČR je zo zdravotného poistenia pritom metóda IVF (in vitro fertilizácia), čo je oplodnenie v skúmavke, pri ktorom sa vajíčko oplodňuje spermiou mimo tela ženy, hradená v troch cykloch.

„V roku 2017 VšZP zaplatila za vybrané úkony IVF, ktoré je možné označiť za umelé oplodnenie, celkovo 127,6 milióna korún. Tieto úkony boli v uvedenom roku vykonávané u celkovo 4 630 klientiek,“ hovorí hovorca VZP Oldřich Tichý s upozornením, že to sú skutočne len úhrady za úkony. „V uvedenej celkovej sume teda nie sú zahrnuté napríklad lieky predpisované na recept, ktoré pacientka v súvislosti s umelým oplodnením užíva, alebo súvisiace vyšetrenia, ktoré sa vykazujú samostatne,“ upresňuje Oldřich Tichý.

Umelé oplodnenie je finančne náročné

Prax pritom ukazuje, že páry v základných cykloch za lieky a časť metód doplácajú cca 18 tisíc korún. K tomu treba pripočítať náklady na ďalšie úkony zvyšujúce šancu na oplodnenie. Tie sa pohybujú od niekoľkých tisíc korún až do pätnástich tisíc. V praxi tak jeden cyklus môže v doplatku k zdravotnému poisteniu vyjsť až na vyše tridsať tisíc korún.

Oveľa väčšie výdavky však páry čakajú vo chvíľach, kedy je nutné cykly IVF opakovať. Ak sa totiž žene nepodarí otehotnieť na tretí až štvrtý pokus, ďalšie cykly si hradí sama. Zákon stanovuje, že úhrada z verejného zdravotného poistenia je vykonávaná najviac trikrát za život, alebo ak bolo v prvých dvoch prípadoch prenesené do pohlavných orgánov ženy najviac jedno ľudské embryo vzniknuté oplodnením vajíčka spermiou mimo tela ženy, štyrikrát za život. „Jeden cyklus môže spolu s ďalšími vyšetreniami a doplnkami pokojne vyjsť aj na 50-tisíc korún,“ vysvetľuje analytik životného poistenia spoločnosti Partners Pavel Krejčík. Dôvodov pre opakovanie cyklu IVF pritom môže byť veľké množstvo. Od zdravotných komplikácií cez vyšší vek ženy až po úspešnosť IVF, ktorá je odhadovaná na 40 %.

Komerčné poistenie ako riešenie?

A čo poistenie nákladov asistovanej reprodukcie ako komerčný produkt? Ako určité riešenie z hľadiska financií sa to tak môže javiť. U niekoľkých poisťovní v ČR sa dá čiastočne poistiť proti riziku nákladov na asistovanú reprodukciu v pripoistení závažného ochorenia.

„Áno, poistenie asistovanej reprodukcie ponúkame, ide o pripoistenie k životnému poisteniu. Jedná sa o reakciu na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Neplodnosť je v posledných rokoch na vzostupe, stúpa počet vykonaných pokusov umelého oplodnenia a páry túžiaci po vlastnom bábätku do neho investujú desiatky až stovky tisíc korún,“ hovorí hovorca Českej poisťovne Ivana Buriánková. A záujem o to, podľa nej, je: „Zaujímavosťou je, že si to zjednávajú nielen mladé ženy, ktoré samé uvažujú o založení rodiny, ale veľmi často ho zjednávajú tiež matky pre svoje dcéry. Chcú tak predísť tomu, aby ich dcéra musela v budúcnosti riešiť finančné problémy spojené s nákladnosťou asistovanej reprodukcie.“

Poistná suma musí byť dostatočne vysoká

Podľa Pavla Krejčíka nie je ani v prípade ponuky komerčného poistenia na náklady asistovanej reprodukcie dôvod k nejakému prehnanému optimizmu. Finančné plnenie v prípade asistovanej reprodukcie počíta z celkovej poistnej sumy, na ktorú je dotknutá poistená, musí byť celková suma dosť vysoká na to, aby krytie poistnej udalosti (cykly IVF nad rámec zdravotného poistenia) dávalo finančne zmysel.

„Všeobecne povedané, keď vám poisťovňa zaplatí 100% nákladov, maximálne však 10% z poistnej sumy z pripoistenia závažných ochorení pre ženy, poistná suma by potom, v tomto prípadne, mala byť minimálne 500 tisíc korún, aby poisťovňa vyplatila 50 tisíc. Ak by bola poistná suma na závažné choroby 100 tisíc korún, na asistovanú reprodukciu zaplatí 10 tisíc, s čím sa veľa vecí nevyrieši, „vysvetľuje Pavel Krejčík s dodatkom, že pripoistenie asistovanej reprodukcie poisťovne neponúkajú ako samostatné pripoistenie, ale len ako súčasť poistenia závažného ochorenia.

Podmienky pre uplatnenie komerčného poistenia

A existujú aj ďalšie obmedzenia: Vôbec prvou podmienkou pre uplatnenie komerčného poistenia u všetkých poisťovní, ktoré poistenie problémov s počatím ponúkajú, je plné podstúpenie cyklu IVF hradených z verejného zdravotného poistenia. Komerčné poisťovne zaplatí až prípadné ďalšie pokusy. Druhou podmienkou je, že tehotenstvo, v dôsledku týchto cyklov, neskončilo pôrodom a to, že poistená podstúpila prvý cyklus IVF po určitej dobe od uzatvorenia poistenia (väčšinou po roku). K ďalším podmienkam patrí, že poistenie je možné zjednať pre ženy, ktoré do uzatvorenia poistenia nepodstúpili umelé oplodnenie, ani umelé prerušenie tehotenstva z iného ako zdravotného dôvodu, ani im nebola diagnostikovaná neplodnosť.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to