Len niekoľko cyklov umelého oplodnenia

Tri pokusyumelé oplodnenie bude možné preplatiť cez zdravotnú poisťovňu. Prípadná hospitalizácia pacientky však preplácaná nebude.

Zdravotná poisťovňa preplatí párom, ktoré plánujú podstúpiť umelé oplodnenie niekoľko cyklov. Zdravotný stav a vek sa považujú za najdôležitejšie aspekty. Podľa legislatívny je možné preplatiť umelé oplodnenie len ženám, ktoré sú mladšie ako 40 rokov. Zákrok je možné opakovať lekárom až do 48. roku, no tieto zákroky sú hradené vlastnými nákladmi.

Diagnózy, pri ktorých vzniká nárok na umelé oplodnenie

Umelé oplodnenie bude poisťovňou preplatené len ak dôjde k chýbajúcim či dlhodobo poškodeným vajcovodom, neliečiteľným postihnutiam vaječníkov, endometrióze, nevyliečenej idiopatickej sterilite, endokrinologickým problémom, vysokému riziku dedičných ochorení, mužskej neplodnosti alebo ak maternicový sekrét nemôže prijať a bráni sa proti spermiám.

Všeobecná zdravotná poisťovňa liečbu neschvaľuje vopred

„Zdravotná poisťovňa túto liečbu neschvaľuje vopred, preto nie je potrebné žiadosť o úhradu výkonu in vitro fertilizácia (IVF) v SR podávať do poistovne“ pre TASR uvádza Zuzana Dereva zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Poisťovni vznikajú priemerné náklady vo výške 1850 €, ktoré sú spojené s jedným cyklom asistovanej reprodukcie. Minulý rok požiadalo VšZP o umelé oplodnenie 1982 žien. Z verejného zdravotného poistenia je hradený len daný počet cyklov, ktorý nemusí v praxi vždy stačiť. Ako riešenie sa ponúka komerčné poistenie

V Unione páry nemusia čakať na schválenie zákroku

Elena Májeková členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Union taktiež potvrdila, že páry nemusia čakať na schválenie poisťovňou. „V dnešnej dobe nie je nutné podávať žiadosť a následne očakávať jej schválenie zdravotnou poisťovňou a úhradu liečby. Kompletný priebeh je omnoho nenáročnejšie načasovaný s poistenkynými potrebami a tým pádom nevznikajú časové straty, ktoré vznikajú potrebnou administratívou.“

Dôvere lekár zašle žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie

„Než sa pár dostaví do jedného z centier asistovanej reprodukcie, ordinujúci lekár vyšetrí partnerku a následne nám zašle žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov. Je potrebné osobitne žiadať o úhradu každého cyklu,“ informuje TASR Matej Štepianský z Dôvery – Zdravotnej poisťovne. 900 žien v roku 2017 požiadalo o preplatenie tohto zákroku.

Pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť treba súhlas poisťovní

V inom členskom štáte Európskej únie je nutný predchádzajúci súhlas všetkých troch zdravotných poisťovní pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, ešte je tu možnosť pripoistiť sa, cez komerčný produkt pokračovať v liečbe u nás.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to