Covid-19 môže ovplyvniť kvalitu spermií

Závažný priebeh ochorenia Covid-19 môže ovplyvniť kvalitu spermií. Čo sa v niektorých prípadoch môže prejaviť negatívnym vplyvom na mužskú plodnosť. Uvádza nová štúdia uverejnená začiatkom februára v britskom časopise Reproduction. Či Covid-19 môže ovplyvniť kvalitu spermií zásadným spôsobom, je ale otázne.

„Táto práca poskytuje prvý priamy dôkaz, že nákaza Covid-19 zhoršuje kvalitu spermií a mužský reprodukčný potenciál,“ uvádza štúdia, o ktorej informuje americká spravodajská stanica CNN. Tá ale súčasne uvádza, že ďalší odborníci, ktorí na štúdii nespolupracovali, sú k jej záverom skeptickí. Pričom vyzývajú k opatrnosti pri generalizácií výsledkov výskumu.

Odborníci sú skeptickí

Štúdia zistila, že muži, ktorí prekonali ochorenie spôsobené vírusom z rodu Betacoronavirus, z čelade koronavírusy, SARS-CoV-2, majú v porovnaní so zdravými mužmi významne častejšie zápaly spermií. Podľa ďalších odborníkov je však dobré, brať tento záver s rezervou. Od neho je ešte ďaleko k tvrdeniu, že práve Covid-19 môže ovplyvniť kvalitu spermií.

„Pri interpretácii týchto údajov odporúčam byť opatrný. Podľa autorov štúdie napríklad ich dáta naznačujú, že nákaza Covid-19 spôsobuje významné poruchy mužskej reprodukčnej funkcie. V skutočnosti ale ukazuje len na možnú väzbu,“ uviedol pre CNN Allan Pacey, profesor andrológie na Sheffieldskej univerzite v Južnom Yorkshire vo Veľkej Británii a šéfredaktor časopisu Human Fertility (Ľudská plodnosť).

Dočasné zníženie kvality a kvantity spermií, prenos covidu žiadny

Dočasne znížiť počet Vašich spermií (niekedy až na nulu) môže a to na niekoľko týždňov až mesiacov, choroba spôsobená akýmkoľvek vírusom, napríklad aj chrípka. Preto je ťažké určiť, aké percento úbytku pozorovaného v tejto štúdii pripadá špecificky na Covid-19 a koľko plynie len z choroby ako takej,“ skonštatoval aj lekár Channa Jayasena, konzultant v oblasti reprodukčnej endokrinológie a andrológie na Kráľovskej univerzite v Londýne.

Podľa Alison Murdochovej, vedúcej britského Newcastle centra plodnosti v medzinárodnom Centre pre život Newcastle univerzity, je tiež dôležité mať na pamäti, že v ejakuláte (spermy) nebol doteraz žiadny vírus súvisiaci s Covid-19 preukázaný. A neexistujú ani dôkazy o tom, že by sa mohol prostredníctvom spermií prenášať.

Skúmaných bolo 84 nakazených

Pertraktovaná štúdia zahŕňala 105 vekovo zodpovedajúcich plodných mužov nenakazených covidom a 84 plodných mužov, u ktorých bola táto infekcia diagnostikovaná. Ich spermie boli analyzované v desaťdňových intervaloch po dobu 60 dní.

U mužov s diagnostikovaným ochorením Covid-19, výskum zistil, v porovnaní so zdravými mužmi, významné zvýšenie zápalu a oxidačného stresu v spermatických bunkách. Vírus tiež negatívne ovplyvnil koncentráciu, pohyblivosť a štruktúru spermií. Štúdia ďalej zistila, že tieto rozdiely narastali v súvislosti so závažnosťou choroby.

„Tento vplyv na spermie súvisí s ich nižšou kvalitou a zníženým potenciálom plodnosti. Hoci sa situácia časom zlepšovala, zostali tieto účinky u pacientov s Covid-19 významne a abnormálne vyššie a rozsah týchto zmien súvisel aj so závažnosťou ochorenia,“ uviedol vo svojom vyhlásení vedúci výskumný pracovník Behzad Hajizadeh Maleki z Giessenskej univerzity Justa Liebiga v nemeckom Hesensku.

V hre ACE2 proteín

Štúdia u mužov s covidom tiež zistila oveľa vyššiu hladinu aktivity enzýmu nazývaného angiotenzín-konvertáza (ACE2). Ide o proteín, ktorý vírus SARS-CoV-2 používa ako „vrátnika“ (receptor) pre vstup do bunky. Inými slovami sa cez neho pripája k bunkám, ktoré následne infikuje.

Práve preto môže mať Covid-19 vplyv na mužský reprodukčný systém, pretože rovnaké receptory, aké vírus používa na získanie prístupu do pľúcnych tkanív, sa nachádzajú aj v semenníkoch. To pripúšťa aj známy andrológ A. Pacey.

Menšia štúdia vykonaná v Číne bola zasa publikovaná v magazíne JAMA Network. Podľa nej vedci zistili, že u mužov možno pozorovať negatívne zmeny v kvalite ejakulátu. Táto štúdia bola však obmedzená malou veľkosťou vzorky a krátkym následným sledovaním. Preto sú potrebné ďalšie štúdie týkajúce sa podrobných informácií o vylučovaní vírusu, dobe prežitia a jeho koncentrácii v sperme.

Nejde len o problém s covidom

Obavy, či môže mať nový typ koronavírusu nepriaznivý vplyv na plodnosť infikovaných mužov sa objavujú už od začiatku pandémie Covid-19. Podľa Allana Paceyho sú pochopiteľné, ale iba teoretické. Ako ďalej uviedol, po preskúmaní asi 14 štúdií na túto tému dospel k záveru, že „akýkoľvek merateľný účinok koronavírusu na mužskú plodnosť bol, pravdepodobne, len mierny a dočasný„.

Zistenie, aké sa objavilo v novej štúdii, mohlo byť podľa jeho slov spôsobené ďalšími faktormi. Napríklad liekmi použitými na liečbu vírusu, čo autori štúdie uznali.

„To všetko sú dôvody, prečo tento dátový súhrn beriem len ako možný rozdiel v kvalite spermií mužov, ktorí prekonali horúčkovitý stav (zápal, horúčku), a mužov, ktorým nič nebolo. Fakt, že horúčkovité ochorenie môže mať vplyv na kvalitu spermií už dávno poznáme,“ vyhlásil Pacey. A to bez ohľadu na to, čo túto horúčku vyvolalo.

Podobný názor zdieľa aj Sheena Lewisová, emeritná profesorka na Kráľovskej univerzite v severoírskom Belfaste: „Obávam sa, že pacienti s covidom mali tiež podstatne vyššiu telesnú hmotnosť a absolvovali mnoho terapií. Vieme, že obezita sama o sebe znižuje kvalitu spermií. Ovplyvniť ju mohla tiež liečba covidu, možno viac ako samotný covid,“ uviedla Lewisová.

„Preto sú potrebné dlhodobejšie štúdie, predtým ako označíme semenníky za orgán, pre ktorý je Covid-19 vysoko rizikový,“ dodala Alison Murdochová.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to